המשק החקלאי ומגמת אגרו-אקולוגיה עירונית 

 בכפר הנוער מוסינזון

 

המשק  לאגרואקולוגיה , מלמד את חשיבות מקורות החיים הבסיסיים על כדור הארץ (שמש, מים צמחיה) ולימוד דרכי השילוב של התפתחות אנושית, עירונית ותעשייתית מואצת יחד עם פיתוח שטחים ירוקים. 

 

התפתחות מואצת של תהליכי עיור, והתפתחות תעשייתית מרחיקים את סביבת האדם הטבעית ממוקד חייו.

הנוף העירוני הצפוף, משטחי האספלט והבטון, אזורי תעשיה צפופים ומזהמים - כובשים מבלי משים את שטחי החקלאות והטבע.

המגמה לאגרו-אקולוגיה במוסינזון מדגישה את השילוב של פיתוח והתפתחות, יחד עם שמירה על בסיס הקיום. 

נושאי הלימוד במגמה משמשים כרקע ללימודים גבוהים בתחום לימודי הסביבה, החקלאות והתזונה. 

 

הלימוד במגמה מתבצע באופן מעשי ועיוני, עם שימת דגש על פיתוח חשיבה יוצרת וחוקרת. 

הלימוד נעשה באופן חוויתי, ומיושמות בו התבוננות, וחשיבה מערכתית. 

במהלך הלימודים משולבים סיורים בנושאים שונים. 

 

בין הנושאים הנלמדים ניתן למנות: 

 - יצירת מרחבים צמחיים אסתטיים בנישות מגוונות בתחום העיר. 

1/5

- מיחזור מים. 

1/2

 - מחזור פסולות שונות  ושימוש באנרגיות חלופיות. 

1/6

- ייצור מזון מתחום הצומח: ירקות פירות, תבלינים  ייצור מוצרי בריאות מהצומח. 

1/2

לאחרונה, מתפתחת האגרו-אקולוגיה העירונית גם ברחבי העולם המערבי כעיסוק בשעות הפנאי וכאמצעי לשיפור התזונה, איכות החיים והסביבה, קידום חברתי, חינוך לערכים, שימור מסורת וטיפול באוכלוסיות מצוקה.

בגישת האגרו-אקולוגיה  העירונית מושם דגש על ניצול שטחים עירוניים (גגות, איי תנועה, שטחי גן) ועל היכולת לספק ערך תזונתי מגוון ורב על פני שטח מצומצם.

כל זאת תוך חיסכון במשאבים והשתלבות בסביבה העירונית על היבטיה האקולוגיים, החברתיים והאסטטיים.

עמידה במשימה זו מחייבת פיתוחן של מערכות חקלאיות חדשניות המשלבות ידע מתקדם באקולוגיה וחקלאות עם הבנה של הצרכים ואורח החיים בעיר.

© 2023 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com