החזון שלנו

"תהיה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם"

ליצור סביבת לימוד מלאה ועשירה, שמספקת את הבסיס בו קיימים כל האלמנטים של עצמאות כלכלית, אקולוגית וקהילתית, 

 

© 2023 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com