Wed, May 23 | המשק החקלאי - כפר הנוער מוסינזון

סדנת ממתקים וחטיפים בריאים

לא מאמינים שהילדים יזללו ממתקים וחטיפים בריאים וירצו עוד? יש לי חדשות בשבילכם! החטיפים והממתקים, שמכינים בסדנה, מתחסלים עוד לפני שהם מגיעים לצלחת... ! (אבל אל תדאגו... נשמור קצת בצד כדי שהילדים יצאו בסוף הסדנה עם שקית ממתקים וחטיפים שהכינו בעצמם + מתכונים מפורטים)
Registration is Closed

?מתי ואיפה

May 23, 2018, 4:30 PM – 7:00 PM
המשק החקלאי - כפר הנוער מוסינזון, עליית הנוער 1 הוד השרון

:פרטים

Registration is Closed

שתפו

© 2023 by BRO TIME. Proudly created with Wix.com